نام کاربری و رمز عبور


نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور پیش فرض : شماره ملی

سامانه جامع اتوماسيون خوابگاه
ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور  

حفظ نام کاربری
اطلاعیه ها
ردیف
تاریخ درج اطلاعیه
Dormitory Automation System Version 2016.12.03
2012-2016 SamaSoft.net ©