خواهشمند است فایل راهنمای رزرو خوابگاه را قبل از انجام رزرو از سایت معاونت دانشجویی ویا لینک زیر مطالعه فرمایید

بازگشت