خواهشمند است فایل راهنمای رزرو خوابگاه را قبل از انجام رزرو ازسایت معاونت دانشجویی و یا

لینک موجود در صفحه اصلی ورود به سامانه مطالعه فرمایید

 

درصورت بروز مشکل با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید

دفتر خوابگاه 35486707

اداره امور خوابگاهها 33378652

 

 

 

بازگشت